Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3490/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững có sử dụng ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2017 trên địa bàn huyện Phù Cát