Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3526/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển hợp tác xã thuộc chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017