Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3518/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt năm 2017 trên địa bàn tỉnh