Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3587/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất (ngoài các khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh