Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3607/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vaccine cúm gia cầm (chủng Nibrg-14) phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017 (đợt 2)