Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3650/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường ĐT.639 đoạn Km65+00-Km65+300; Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định