Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3642/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, GPMB công trình Đường trục Khu kinh tế nối dài (đoạn Km9+300-Km18+500) qua địa bàn xã Cát Nhơn, Cát Tường, huyện Phù Cát và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định