Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3793/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các Trạm y tế xã, thị trấn của các TTYT công lập thuộc Sở Y tế