Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3796/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. Công trình: Trường Trung học phổ thông số 2 Phù Cát, huyện Phù Cát; Hạng mục: Nhà hiệu bộ