Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3800/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Công nhận kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018