Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3843/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Công nhận bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015 - 2020