Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3831/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các hồ chứa nước và đập dâng do Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định quản lý năm 2017