Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3856/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Phương án và ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các lô đất được điều chỉnh quy hoạch thuộc Dự án Mở rộng khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn