Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3979/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt thiết kế - dự toán công trình: Trồng và chăm sóc rừng trồng phục hồi rừng trồng phòng hộ ven biển