Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3967/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc làm Xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020