Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4038/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định. Hạng mục: Xây dựng mới nhà 02 tầng