Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4104/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31-10-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 từ nguồn dự phòng chi