Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4126/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung khí y tế năm 2018 phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Bình Định