Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4170/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ