Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4173/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng