Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4172/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chê độ chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013