Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4242/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017