Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4320/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng nghệ thuật xét chọn phù điêu trên các vách núi tại thành phố Quy Nhơn