Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4318/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh