Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4377/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh để thanh toán cho Công ty cổ phần BICEM cung cấp xi mưng thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào các cụm công nghiệp năm 2016