Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4378/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ phối hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm tạm giữ