Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4373/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh