Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4370/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-11-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động thuộc Dự án: "giảm nghèo về thông tin năm 2017"