Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4484/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ kinh phí hỗ trợ giống thủy sản của TW khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh cuối năm 2016