Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4496/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh danh mục và kinh phí thực hiện Đề án khuyến công năm 2017 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương