Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4718/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị còn lại thực tế và thời gian sử dụng còn lại của các công trình cấp nước nông thôn tập trung để giao cho các đơn vị quản lý, vận hành