Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4714/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh Dự toán thu - chi về Phí, Lệ phí, nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường