Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4737/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Côn trình: Đường phía Tây tỉnh (ĐT639B) đoạn Km130+00-Km137+580