Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4817/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Tán (Địa chỉ: Nhà số 333, 335 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn)