Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4816/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án giao rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý