Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4896/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự án "Chiến lược mới nhằm tái tạo tư nhiên cho các thành phố dựa vào thiên nhiên-URBAN Green UP" do Ủy ban Châu Âu tài trợ