Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4964/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-12-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơi, địa chỉ: Thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (lần hai)