Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của UBND tỉnh