Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tuy Phước để xây dựng công trình đê thượng hạ lưu đập Thanh Quang, xã Phước Thắng