Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 14/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Đề xuất gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh