Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu huyện Tuy Phước của UBND huyện Tuy Phước