Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 28/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Khen thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 05 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2016 đến năm 2017