Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 17/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Địa điểm xây dựng: huyện Phù Mỹ và Phù Cát, tỉnh Bình Định