Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 45/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn). Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Định