Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 105/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 của huyện Vân Canh