Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 22/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến đá Thủ công, mỹ nghệ và ốp lát của Công ty TNHH Đá An Thịnh