Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 62/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nới vào các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025