Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 73/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch giao nhận 1.578.135 kg gạo của Trung ương hỗ trợ để cứu đói djip Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017