Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 56/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh