Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 67/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-01-2018
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn từ tháng 1/2018 đến hết tháng 3/2018